INFOGRAPHIC: Pelajaran tentang penjualan yang di dapat dari permainan Golf

Golf merupakan permainan yang kelihatannya sederhana, namun sebenarnya cukup kompleks dengan proses permainan yang terus menerus dan berkesinambungan. Sama seperti proses penjualan. Dimana strategi yang selalu berubah, dengan banyak tools baru yang datang, silih berganti secara berkesinambungan,